InvesteringLånemarked

Derfor låner virksomhedsejerne ikke bare billigt hos realkreditinstitutterne

Derfor låner virksomhedsejere ikke bare hos realkreditinstitutterne når de skal bruge finansiering.

Virksomhedslån med sikkerhed i private ejerboliger
Flere af vores långivere har undret sig over, at virksomheder søger om lån gennem Flex Funding, hvor virksomhedsejeren stiller sikkerhed for lånet i sin private ejerbolig. Mange mener, at virksomhedsejerne i stedet burde optage et nyt og billigere realkreditlån og selv låne pengene ud til virksomheden. Det vil vi gerne give et svar på.

Nye og skrappere vilkår
Vilkårene for realkreditlån er blevet strammet for alle. Der stilles nu skrappere krav end tidligere til fremtidig indkomst, gældsfaktor og formue. Det håndhæves på sådan en måde, at det i mange tilfælde begrænser de selvstændige erhvervsdrivendes muligheder. Dette har vi flere eksempler på i dette nyhedsbrev.

Geografisk beliggenhed spiller ligeledes en rolle. Beliggenhed i de store byer betyder langt højere krav til indkomst, mens beliggenhed i yderområder påvirker risikovurderingen.

I det følgende belyser vi forskellige forhold, som vi har erfaret gør det sværere for mange virksomhedsejere at få tillægslån hos realkreditinstitutterne. Dette er også årsagen til, at det giver god mening for virksomhederne at få formidlet et fastforrentet lån gennem Flex Funding, hvor der stilles sikkerhed med pant i virksomhedsejerens private ejendom.

Sådan er lånevilkårene for realkreditlån blevet strammet
Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har ad flere omgange strammet lånevilkårene for boligejerne, senest med virkning pr. 1. januar 2018. De seneste stramninger er indført af frygt for overophedning på boligmarkederne i de større byer. De større byer er København og omegnskommuner samt Aarhus. Desuden har Finanstilsynet fundet anledning til præcisering af forhold, der gælder ved belåning af boliger i alle geografiske områder.

Hvor realkreditinstitutterne tidligere baserede deres långivning på ejendommens værdi, skal det nu i høj grad baseres på robustheden af låntagers fremtidige indtjening, formueforhold og ejendommens geografiske beliggenhed. Finanstilsynets regler er ganske detaljerede. Ved bevillinger skal der vurderes robustheden af kundens fremtidige indtjening og likviditet, også ved en eventuel forværring af kundens økonomiske forhold. Endvidere skal der være oplysninger om kundens reelle formue, gældsfaktor/gearing samt rådighedsbeløbet under forudsætning af traditionel fast forrentet finansiering med afvikling. Endelig skal der være en analyse af låntagers muligheder for at overholde en hurtigere tilbagebetaling og en højere rente.

Krav til indkomst og formue
Et vigtigt nøgletal er som nævnt kundens gældsfaktor/gearing. Det udtrykker, hvor stor en gæld kunden har i forhold til husstandsindkomsten. Er en husstands samlede gæld inkl. realkredit på eksempelvis 1,5 mio. kr. og husstandsindkomsten på 500.000 kr., er gældsfaktoren 3 (1.500.000/500.000 = 3). Gældsfaktoren er bestemmende for, hvilke realkreditprodukter der må bevilges. Kunder med en høj gældsfaktor/gearing bør have en robust, positiv formue. Det betyder, at formuen bør forblive positiv, hvis boligen falder i værdi. Ved en gældsfaktor/gearing mellem 4 og 5 bør formuen således som hovedregel være positiv, selv om boligen falder 10 pct. i værdi. Ved en gældsfaktor/gearing på over 5 bør formuen som hovedregel være positiv, hvis boligen falder 25 pct. i værdi.

Meget høje krav til husstandsindkomst i de større byer
I tabellen nedenfor har vi beregnet kravet til minimum årlig husstandsindkomst for en række større byer, hvis en kunde ønsker en realkreditbelåning med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år (F1-F4) med eller uden afdrag op til 80% af boligens værdi. Der er taget udgangspunkt i gennemsnitlige handelspriser og kvadratmeter pr. kommune og det forudsættes, at husstanden ikke har anden gæld, men en positiv formue, som opfylder Finanstilsynets krav.


Beregningen er foretaget på baggrund af de gennemsnitlige salgspriser for hhv. villaer og ejerlejligheder i 1. kvartal 2018 i de viste kommuner. Kilder: Boliga, Danmarks Statistik og FinansDanmark.

Det fremgår af tabellen, at kravet til årlig husstandsindkomst er minimum 1.132.000 kr. i København ved belåning af villaer (gennemsnitlig) og tilsvarende minimum 859.000 kr. i Rødovre samt 627.000 i Høje-Taastrup. Til sammenligning var husstandsindkomsten i gennemsnit for husstande med ejerboliger hhv. 813.308 kr. i København, 736.528 kr. i Rødovre og 671.825 kr. i Høje-Taastrup i 2016 ifølge Danmarks Statistik. Kombineret med kravet om en positiv formue bliver mange boligejere og boligkøbere ramt af stramningerne.

Især de selvstændige rammes hårdt
Efter finanskrisen er det blevet svært for mange mindre virksomheder og iværksættere at få finansiering. Hvad enten det er en helt nystartet virksomhed, et nyt produkt, generationsskifte, eller en virksomhed med et vækstpotentiale, som kræver større midler at få udviklet. Før skærpelsen af långivningen fandt mange virksomhedsejere en udvej ved at belåne friværdien i deres private ejerbolig med et billigt realkreditlån til at finansiere deres virksomhed med. Nu er en sund privatøkonomi og en virksomhedsformue ikke længere en garanti for, at de kan få realkreditlån i deres private ejerbolig. Vi oplever dagligt, at selvstændige får et nej med mange forskellige begrundelser:

  • Hvis der ikke over for banken kan dokumenteres en fast løn over længere tid, fordi de lader mest muligt stå i deres virksomhed som opsparet overskud.
  • Hvis virksomheden har realiseret et underskud (eksempelvis på grund af større enkeltstående udviklingsomkostninger eller investering i vækst), vurderes den selvstændiges fremtidige lønindkomst ikke som robust.
  • Kravet til en gældsfaktor/gearing mellem 4 og 5 bliver anvendt for samtlige realkreditprodukter.
    Ved opstartsvirksomheder vurderes den selvstændiges fremtidige lønindkomst ikke som robust, uanset om der er investeret kapital i virksomheden og uanset holdbarheden af forretningskonceptet.
  • Hvis formueværdien af virksomheden indgår i formueopgørelsen bliver den fratrukket, da formuen opgøres som kundens likvide formue (bankindeståender, børsnoterede værdipapirer, køretøjer o.l.). For mange medfører det en negativ formue. Af samme årsag fik en kunde afslag trods en meget stor pensionsopsparing i banken, hvis værdi oversteg den ansøgte 80 procents belåning af ejerboligen.
  • Hvis man er selvstændig med en alder over 55 – 60 år vurderes den fremtidige lønindkomst ikke som robust, uanset man har en sund virksomhed, som har potentiale til at blive solgt.

Hurtigere ekspedition og mindre besvær ved at låne gennem Flex Funding
Vi oplever også, at der er låntagere, som fravælger realkreditlån til fordel for et lån gennem Flex Funding, uanset at de måtte opfylde alle betingelserne for et realkreditlån. Selvom den pålydende rente er højere, så kan et lån gennem Flex Funding godt være et fornuftigt alternativ, hvis der ønskes en kortere løbetid end 10 år, og der anvendes et eksisterende ejerpantebrev i boligen som sikkerhed. Vi oplever også, at det har stor betydning for mange virksomheder at undgå besværet, kompleksiteten og ventetiden på et realkreditlån. Dette har også en stor betydning, når virksomheden skal foretage en disposition, som kræver et svar inden for en kort tidsramme.

Vi håber at denne information kan medvirke til at give dig indsigt i virksomhedernes lånevilkår.

Vil du vide mere om placering af penge og afkast hos Flex Funding?

Flex Funding har formidlet erhvervslån til mere end 100 virksomheder, foreninger og selvejende institutioner til mange forskellige formål. Vore investorer har i gennemsnit opnået et afkast på 7,71% p.a.

No results found.

Menu

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.