InvesteringNyheder

Invester i lån, som er sikret med garanti fra Vækstfonden

Vi kan nu hjælpe COVID-19 ramte virksomheder med garanti fra staten

Nu kan vi i Flex Funding tilbyde vores Långivere at investere i nye erhvervslån, som bliver sikret af en 70 pct. garanti fra statens lånefond, Vækstfonden. Garantiordningen er en del af regeringens hjælpepakke til erhvervslivet. Lånene, som garanteres af Vækstfonden, er rettet til virksomheder, der i særlig grad er påvirket af COVID-19. Dermed får virksomhederne lettere adgang til den nødvendige finansiering. Omvendt giver det vores Långivere i Flex Funding en unik mulighed for at få afdækket en stor del af kreditrisikoen.

Her følger hovedtrækkene i de nye lån:

  • De garanterede lån er målrettet sunde virksomheder, der har oplevet en nedgang i omsætningen på mindst 30 pct. som følge af COVID-19.
  • Lånet udbydes i samarbejde med Vækstfonden, som også godkender det. Vækstfonden stiller garanti på 70 pct. af lånet og finansierer desuden som sædvanligt også de sidste 25 pct. af lånet.
  • Lånet kan være med afdrag med en løbetid fra 6 til 60 måneder. Renter og afdrag betales månedligt.
  • Alle lån kan også være afdragsfri med en løbetid på 6, 9 eller 12 måneder og med månedlige rentebetalinger.
  • Skulle lånet blive misligholdt, udbetaler Vækstfonden garantien umiddelbart efter.

Fordele som Långiver – sikkerhed i usikre tider
Som Långiver vil du naturligvis få det normale afkast for hele det investerede beløb, og i kombination med garantien fra Vækstfonden, der er at sidestille med en statsgaranti, vil det risikovægtede afkast reelt være langt højere. Det er derfor en rigtig god investeringsmulighed i disse turbulente tider.

  • En investering på 1000 kr. over 12 måneder med en bruttorente på 6,00 pct. giver efter långivningsprovisionen på 1 pct.point et afkast på 50 kr.
  • Under normale omstændigheder vil en sådan investering betyde, at der er en risiko for tab af hele det investerede beløb.
  • Med Vækstfondens garanti reduceres tabsrisikoen til kun 300 kr., og risikopræmien for investeringen bliver dermed 16,7 pct.

Du har således en enestående mulighed for at investere forholdsvis sikkert i et ellers vanskeligt og svingende marked. Samtidig medvirker du også til at støtte op om sunde danske virksomheder, der for øjeblikket er udfordret på grund af COVID-19. Virksomheder, som med et statsgaranteret lån, kan vende stærkt tilbage, når markedet igen bliver normalt.

 

Vil du vide mere om investering hos Flex Funding?

Invester i lån til sunde danske virksomheder og opnå et solidt afkast. Flex Funding har formidlet erhvervslån til mere end 225 virksomheder med hjælp fra private og institutionelle investorer.

No results found.

Menu