Her finder du al information om lån med statens COVID-19 garanti og vores tilbud om gratis hjælp til at beregne de økonomiske støtteordninger, herunder hvor stor statsgaranti din virksomhed eller forretning kan opnå.

COVID-19

I denne tid står flere virksomheder og forretninger med økonomiske udfordringer som følge af COVID-19. Det har vi stor forståelse for, og vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe til, at I kommer igennem dette bedst muligt.

Står I med nogle økonomiske udfordringer i jeres virksomhed, så kan I kontakte os på: [email protected]. I bedes venligst notere jeres CVR-nummer i emnefeltet på mailen og give os en kort beskrivelse af jeres situation samt anføre jeres kontaktinformationer. Vi vil herefter kontakte jer hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Flex Funding A/S

Tilbud om gratis hjælp til at beregne de økonomiske støtteordninger

Flex Funding har indgået samarbejde med Fintech-virksomheden CrediWire, som giver adgang til et enkelt og brugervenligt værktøj, som gratis hjælper virksomheden med at dokumentere dens støtteberettigelse over for Flex Funding og Vækstfonden. Værktøjet vil på baggrund af virksomhedens bogføringssystem beregne omsætningstab og driftsresultat automatisk. På den baggrund får virksomheden en rapport, som kan deles med Flex Funding og lette ansøgnings- og behandlingsprocessen.

Vi vil gerne hjælpe COVID-19 ramte virksomheder og forretninger med lån

Er din virksomhed blandt de mange, der er ramt af COVID-19, kan du søge om et COVID-19 lån via Flex Funding til normal bankrente. Lånet vil være garanteret af det statsejede Vækstfonden, som vi samarbejder med.

Er din virksomhed omfattet af lånene med statsgaranti?

Vækstfonden har defineret, hvilke virksomheder der kan modtage en COVID-19 garanti.

Hovedvilkårene er, at din virksomhed er:

 • sund og kreditværdig
 • har oplevet en nedgang i omsætningen på mindst 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.
 • om din virksomhed har lidt eller forventer at lide et sådan omsætningstab kan beregnes på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage, som ligger inden for COVID-19 perioden.
 • over halvdelen af selskabets tegnede kapital må ikke være forsvundet som følge af akkumulerede tab.

Du skal ikke kontakte Vækstfonden. Vi ansøger om garantien hos Vækstfonden på vegne af din virksomhed.

Hvis din virksomhed ikke lever op til Vækstfondens hovedvilkår for godkendelse af garantien, er din virksomhed velkommen til at søge om et normalt erhvervslån eller et netværkslån. Du kan læse mere om det her:

https://flexfunding.com/erhvervslan-til-virksomhed/

https://flexfunding.com/blog/netvaerkslan/

Hvor meget kan du søge?

Værktøjet kan også beregne grundlaget til at søge kompensation af faste udgifter hos Erhvervsstyrelsen. Som følge af Corona krisen står alt for mange virksomheder i en situation, hvor de udfordres på økonomien. Omsætningen daler, og det bliver en udfordring at betale de faste udgifter. Hertil har regeringen udtænkt en række kompensationsordninger, herunder kompensation til faste udgifter, som dækker virksomhedens faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Det er ofte kompliceret at beregne grundlaget for kompensationen hos Erhvervsstyrelsen, da ansøgningen skal forudsættes af en omfattende og tidskrævende revisorerklæring. Derfor har CrediWire automatiseret denne udregning og udviklet en strømlinet proces, der kan være med til at sikre virksomhedens overlevelse. Løsningen er gratis for alle danske virksomheder, banker og revisorer. CrediWires løsning er blevet blåstemplet af KPMG, Kvist & Jensen mv.

Følgende økonomisystemer understøttes: e-conomic, Billy, Dinero, Xena, EG One, Microsoft Business Central, Dynamics 365, Inventio (C5 Online, NAV online).

Flex Fundings vilkår for et lån med COVID-19 garanti fra Vækstfonden

 • Lånet kan være fra DKK 100.000 kr. op til DKK 500.000 kr. Men du behøver ikke låne det hele på én gang.
 • Lånet kan være med afdrag med en løbetid fra 6 til 60 måneder. Renter og afdrag betales månedligt.
 • Lånet kan også være afdragsfrit med en løbetid på 6, 9 eller 12 måneder. Renten betales månedligt.
 • Lånet udbydes i samarbejde med Vækstfonden, der også godkender det og stiller garantien på 70 pct. af lånet.
 • Der kræves ikke yderligere sikkerhed.
 • Der er en stiftelsesprovision på 3 pct. til Flex Funding, dog minimum DKK 5.000.
 • Renten er fast i hele låneperioden, så du undgår overraskelser.
 • Renten vil blive fastsat individuelt i forhold til virksomhedens risikoprofil. Renten vil typisk være i niveauet 6,00 – 8,00% p.a.
 • Låntager kan til enhver tid indfri lånet med et varsel på 30 dage til udløbet af et kalenderkvartal. Der betales et indfrielsesgebyr på DKK 2.500.
 • Husk at anføre COVID-19 i lånebeskrivelsen.

Vækstfonden beregner sig betaling for garantien:

 • DKK 2.500 i etableringsgebyr.
 • Der betales en årlig provision til Vækstfonden på 1 pct. af det beløb, der garanteres for.

Du kan læse mere om COVID-19 garantien og vilkårene herfor hos Vækstfonden her 

Din virksomhed kan også gøre brug af statens øvrige hjælpepakker. 

Om hjælpepakken

Udbetaling af kompensationen forudsætter, at du har haft en forventet omsætningsnedgang på minimum 35 pct. som følge af COVID-19, og at de faste omkostninger udgør mere end 12.500 kroner. Nedgangen opgøres for hele perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 med reference til perioden 1. april 2019 – 30. juni 2019.

Vi anbefaler, at du først bestiller rapporten hos CrediWire og derefter vedhæfter den i låneansøgningen, som du finder her. Det kan tage op til 3 minutter at udfylde den.

CrediWires støttedokumentation kan anvendes til revisoren, Flex Funding og Vækstfonden.

Menu