Spørgsmål og svar

FAQ for investorer (långivere)

Hvordan er mine penge sikret hos Flex Funding
Hvordan investerer jeg hos Flex Funding?
Hvordan kan jeg overføre penge til min Flex Funding konto?
Hvordan ændrer jeg kontonummer til mit pengeinstitut?
Hvordan hæver jeg mine penge fra min Flex Funding konto?
Hvordan er mine penge sikret hos Flex Funding

Her kan du se, hvordan dine penge er sikret hos Flex Funding

Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs
Dit indestående er dækket 100% i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs. Flex Funding har Finanstilsynets ubegrænsede tilladelse som betalingsinstitut til at udbyde lånebaseret crowdfunding jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Finanstilsynet stiller krav om, at der oprettes særlige Sikringskonti i et pengeinstitut der omfatter ”Pengeoverførsler”, når der samtidig drives anden erhvervsmæssig virksomhed (’Ring Fencing’). Flex Funding driver også virksomhed med facilitering af lån.

Formålet med etablering af sikringskonti i et pengeinstitut er at sikre kundernes midler mod kreditorforfølgning i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs, jf. lovens § 22 jf. bekendtgørelsernes §5.

 

Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs
Garantiformuen (Indskydergarantifonden) dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs.

Indeståender på dine konti i Flex Funding er dækket på samme måde som andre indeståender i pengeinstitutterne, og det betyder, at der ydes dækning med op til EUR 100.000 pr. indskyder, i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. kunde.

Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller kontakt Flex Funding.

 

Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret
Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb på konti i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende. Når du investerer gennem Flex Funding låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af, at en virksomhed tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution. Hvis du fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven. Flex Funding varetager investorernes interesser ved at udføre rykkerprocedure, hvis en virksomhed kommer i restance med betalingen af en låneydelse. Såfremt virksomheden ikke betaler låneydelsen på trods af vores påmindelser vil lånet blive opsagt og Flex Funding overdrager fordringen til retslig inkasso gennem advokat, inkassobureau o.l.

Hvordan investerer jeg hos Flex Funding?

Her kan du læse om, hvordan du investerer dine penge med Flex Funding

Her kan du se, hvordan du kan låne ud til virksomheder

Hos Flex Funding kan du investere dine penge i nye lån og i eksisterende låneandele.

 

Nye lån
For at investere i nye lån skal du logge ind på Flex Fundings Online Platform og se under ‘Tilgængelige lån’.

Her ser du en oversigt over de lån, der kan bydes på. Alle nye lån, der kommer på, vil blive formidlet efter ”først til mølle” princippet.

På oversigten kan du se, hvor lang tid der er tilbage på en auktion, hvor meget der er udlånt i procent, og lånebeløb

Under kolonnen ‘Låntager’ klikker du på den virksomhed, du ønsker at byde på.

Inden du byder, kan du gennemgå virksomheden. Du kan se Nøgleinformation, Information om virksomheden, Risikoklasse og Regnskaber.

Ønsker du at byde, skal du vælge hvilken konto, du ønsker at byde fra, og hvor meget, du ønsker at byde.

Herefter klikker du på knappen ‘Placer bud’. Du vil blive bedt om at godkende med den Authy (tofaktorgodkendelse) konto, som tilhører den valgte konto.

 

Låneandele
For at investere i eksisterende låneandele skal du logge ind på Flex Funding Online Platform og vælge menuen Sekundært Markedsplads eller klikke direkte på sekundært Marked i dit dashboard.

Her vil du se en oversigt over låntagere, hvor der er låneandele til salg. En låneandel sælges eller overdrages af en anden långiver eller investor.

På oversigten kan du se, hvor mange låneandele der er til salg, hvilket renteinterval de ligger i samt den samlede salgspris.

Under overskriften ‘Se låneandele’ kan du klikke på ‘vælg’ på den virksomhed, hvor du ønsker at købe låneandele.

Du ser nu et billede med alle informationer om virksomheden samt de låneandele, der er til salg. Vælg den låneandel, du ønsker at købe, ved at klikke på ‘køb’.

Herefter vælger du, hvilken Flex Funding konto du ønsker at investere fra. Klik på knappen ‘Køb’. Du vil blive bedt om at godkende med din Authy – tofaktorgodkendelse, som tilhører den valgte konto.

Hvordan kan jeg overføre penge til min Flex Funding konto?

Her kan du se, hvordan du flytter penge til din private konto hos Flex Funding

Du kan overføre penge direkte fra din Netbank eller ved at anmode dit pengeinstitut om at foretage en bankoverførsel.

 

Pengene skal overføres til Flex Fundings sikringskonto hos Danske Bank, som er 3409 11469019 (de første fire cifre er bank reg.nr.).

 

Det er vigtigt, at du skiver dit Flex Funding kontonummer korrekt i tekstfeltet. Dit Flex Funding kontonummerer : DKDKKXXXXXXXX (DKDKK + 8 tal). Hvis du logger ind på Flex Funding kan du se dit kontonummer.

 

Vær opmærksom på at der går en ekstra bankdag før dine penge står på din Flex Funding konto. Du kan med fordel anmode om en straksoverførsel eller en ‘samme dag’ overførsel i din Netbank.

Hvordan ændrer jeg kontonummer til mit pengeinstitut?

Her kan du se, hvordan du ændrer dit tilknyttede bankkonto nummer

Log ind på Flex Funding Online Platform. På oversigten ‘Mine konti’, som du finder under menuen ‘Mine konti’ klikker du på ‘Detaljer’ Eller klik direkte på ‘Detaljer’ i dit dashboard.

 

Under overskriften ‘Detaljer’ kan du indtaste navn på nyt pengeinstitut og eller ændre reg.nr., kontonr. og IBAN-nummer under bankoplysninger.

 

Klik på knappen ‘Gem’ og godkend med den din Authy app, som tilhører den valgte konto.

Hvordan hæver jeg mine penge fra min Flex Funding konto?

Læs her, hvordan du trækker penge ud af dine Flex Funding konto

Du kan overføre penge direkte fra din Flex Funding konto til din bankkonto via vores Online Platform.

 

Log ind på Flex Funding Online Platform. Vælg Konto – Udbetaling i menuen. Hvis du har mere end én Flex Funding konto vælger du hvilken konto du vil hæve penge fra.

 

I feltet ‘Beløb du ønsker overført’ indtaster du det beløb du ønsker at hæve. Det kan maksimum udgøre det beløb, som står i feltet ‘Disponibel saldo’.

 

Klik herefter på knappen ‘Godkend’. Du vil nu blive bedt om at godkende din overførsel med Authy appen.

 

Beløbet bliver nu automatisk overført til din bankkonto. Beløbet vil være til rådighed på din bankkonto inden for 2 bankdage. Dette gælder også weekend- og helligdage.

FAQ for låntagere

Hvem kan søge om lån?
Hvem kan søge om lån?

Vi finansierer alle former for virksomhed og projekter!

 1. Selskab i drift
  ApS, A/S, P/S og SE
  Er reguleret af selskabsloven. Der kræves en startkapital på mellem 1 kr. og 500.000 kr. Der kan være en eller flere ejere, som hæfter begrænset for selskabets gæld.
 1. Opstartsvirksomhed (virksomheder under 2 år gamle)
  (ApS, A/S, P/S og SE)
 1. Personligt ejet virksomhed
  EMV og PMV
  En personligt ejet virksomhed er typisk en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed
 2. Interessentskab (I/S)
  Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog mindst 2 ejere (interessenter). Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder.
 1. Kommanditselskaber (K/S)
  Der har mindst én komplementar og én kommanditist. Begge parter kan være fysiske personer eller juridiske personer.
 2. Forening
 3. Selvejende institutioner
 4. Fonde
 5. A.M.B.A, S.M.B.A og F.M.B.A
  Virksomheder med begrænset ansvar.
 6. Kommune, Region, Stat.

FAQ Generelt

Hvor sikkert er det at anvende Flex Funding?
Hvordan er Flex Funding reguleret?
Hvad er skattereglerne for lånebaseret crowdfunding?
Jeg har glemt mit password – Hvad gør jeg?
Jeg modtager ikke min bekræftelsesmail?
Hvor sikkert er det at anvende Flex Funding?

Her kan du se hvor sikkert det er at anvende Flex Funding

Sikkerhed er højt prioriteret hos Flex Funding. Som minimum lever vi op til Finanstilsynets retningslinjer for finansielle virksomheder samt datatilsynets retningslinjer for opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Sikker kommunikation
Vi anvender sikkerhedscertifikat udstedt af GlobalSign. Det betyder at du kan have tillid til vores website og at al kommunikation mellem din digitale enhed (PC, Mobil, Tablet) og vores servere er krypteret.

Sikker brugeridentifikation
Som bruger kan du logge på med din e-mailadresse samt selvvalgt password. Under oprettelsen bliver du bedt om at bekræfte din e-mailadresse. I tillæg skal du angive svar på 3 sikkerhedsspørgsmål. Hver gang du logger på Flex Funding Online Platform vil du blive bedt om at svare på et af de tre valgte sikkerhedsspørgsmål.

Sikker kontooprettelse
Efter at du har oprettet en brugerkonto skal du oprette en Flex Funding konto. Du kan vælge at oprette en privatkonto med tilhørende CPR nummer og / eller en virksomhedskonto med tilhørende CVR nummer. I begge tilfælde skal du godkende oprettelsen med NemID for private eller med et medarbejdercertifikat for virksomheder.

Udover dette beder vi dig i visse situationer om at indsende behørig adresse- og billedlegitimation i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Sikre pengetransaktioner
Hver gang du foretager en transaktion (bud på auktionen, hævning af penge, ændring af bankkontonummer, køb og salg af låneandele) skal den godkendes med den NemID som tilhører den konto transaktionen foretages på.

Sikker dataopbevaring
Dine data opbevares på et stort datacenter (inden for EU) hvor der er sikret høj oppetid samtidig med at der regelmæssigt tages back up af alle data. Alle personfølsomme data er krypteret ligesom kommunikationen mellem de forskellige datalag foretages med avancerede krypteringsteknikker.

Sikker intern databehandling
Al tilgang til dine data internt i virksomheden logges og styres af en avanceret brugerrettighedsmatrix. Dette hjælper os til at adskille funktioner. F.eks. hvem må gøre hvad. De fleste ændringer i vores systemer kan kun udføres af to personer med forskellig rettighedsstatus.

Det er f.eks. ikke muligt for en medarbejder at ændre dit bankkonto nr. Dette kan udelukkende udføres af kontohaver med et gyldigt NemID certifikat.

Har du yderligere spørgsmål til sikkerhed og hvordan vi håndtere dine penge og dine data er du meget velkommen til at rette henvendelse HER

Hvordan er Flex Funding reguleret?

Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut til at gennemføre betalingstransaktioner. Dermed stilles der bl.a. krav til

 • krav til at ledelsen er egnet (”Fit & Proper”)
 • krav til den højeste minimumskapital
 • krav til sikring af kundernes midler (”ring fencing”)
 • krav til et sikkert og betryggende IT-system incl. håndtering af procedurer og risiko
 • krav til risiko- og compliancefunktion
 • krav til rapportering til Finanstilsynet
Hvad er skattereglerne for lånebaseret crowdfunding?

Her kan du se SKAT’s klare regler for crowdlending

SKAT har udgivet en vejledning om, hvordan crowdlending behandles skattemæssigt.

Her kan du blandt andet læse, hvordan du bliver beskattet af indtægter og hvilken adgang du har til at fradrage eventuelle tab.

Læs SKAT’s vejledning HER.

På siden vi linker til skal du klikke på ‘Lånebaseret crowdfunding’.

Jeg har glemt mit password – Hvad gør jeg?

Se her hvordan du bestiller et nyt password?

Med alle de forskellige passwords vi skal huske er det nemt at glemme et af dem.

Du kan på få sekunder anmode om et nyt password på vores Online Platform.

Gå til den side hvor du logger på Flex Funding Online Platform. Lige under felterne hvor du skal indtaste din e-mailadresse og dit password klikker du på følgende link:

‘Glemt adgangskode’. Du finder siden HER.

På siden indtaster du din e-mailadresse og klikker på knappen ‘Nulstil’.

Vær opmærksom på at du ikke får at vide hvis det er en forkert e-mailadresse du indtaster.

Jeg modtager ikke min bekræftelsesmail?

Se hvad du kan gøre hvis din bekræftelsesmail udebliver

Når du opretter dig som bruger på vores Online Platform sender vi en bekræftelsesmail hvor du skal klikke på et link.

I sjældne tilfælde dirigerer dit mailprogram denne mail ned i en såkald SPAM mappe eller i en mappe for uønsket mail.

Kig i denne mappe om e-mailen fra os ligger der. Hvis e-mailen er sendt fra følgende mailadresse: [email protected] kan du roligt flytte den til din indbakke.

Du kan nu klikke på bekræftelseslinket og fortsætte oprettelsen.

Du kan med fordel angive vores mailadresse som ‘sikker’ e-mail i dit e-mailprogram.

Har du et specifikt spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, bedes du sende os en mail med dit spørgsmål til [email protected]

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.