Faktaark

FAKTAARK OM FORBRUGERBESKYTTELSEN I FLEX FUNDING

12. juli 2017


I Danmark er der en liberal, men samtidig gennemprøvet regulering på området for finansiel crowdfunding, altså de to typer af crowdfunding, der anvendes til alternativ finansiering og kapitalfremskaffelse, nemlig lånebaseret crowdfunding (peer-to-peer lending / crowdlending) og aktiebaseret crowdfunding (investeringscrowdfunding / equity crowdfunding).

Den danske tilsynslovgivning følger både EU-direktiverne og de europæiske tilsynsmyndigheders anbefalinger om reguleringen af crowdfunding. Dermed har Danmark i modsætning til flere andre EU-lande valgt ikke at have lempeligere særregler på området. Så de danske kunder og investorer har med lovgivningen herhjemme det højeste niveau for forbrugerbeskyttelse.

Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012). Dette medfører i sig selv en øget forbrugerbeskyttelse. Øvrige danske crowdfunding virksomheder har alene begrænset tilladelse som betalingsformidlere. For Flex Funding medfører tilladelsen som betalingsinstitut bl.a. efterlevelse af følgende krav mv.:

 • Løbende fit & proper krav til ledelsen, både direktion og bestyrelse
 • Godkendelse af aktionærer der erhverver kvalificerede andele
 • Løbende krav til minimumskapital i forhold til aktivitetsniveau
 • Løbende krav til sikring af kundernes midler på konti i Flex Funding (såkaldt ring fencing)
 • Løbende krav til compliance, herunder overholdelse af god skik og oplysningsforpligtelser
 • Løbende krav til løbende hvidvaskforebyggelse (AML) og kundekendskabsprocedurer (KYC)
 • Løbende krav til løbende risikovurderinger og interne kontroller
 • Løbende krav til rapporteringer til Finanstilsynet
 • Finanstilsynet gennemfører periodevis inspektion i Flex Funding

Hvis dette ikke overholdes, vil Finanstilsynet gribe ind over for Flex Funding med påbud og andre reaktioner, herunder bøder og politianmeldelse. Disse tilsynsreaktioner offentliggøres.

Finanstilsynet er således vores kontrolmyndighed. Udover den nævnte finansielle lovgivning skal vi også overholde en række øvrige forbrugerbeskyttende lovgivninger, herunder især markedsføringsloven (herunder kravene til god markedsføringsskik og ikke vildledende adfærd), forbrugeraftaleloven (fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle ydelser) og persondataloven.

Der er således både omfattende lovgivninger, der løbende beskytter forbrugerne, og kompetente myndigheder som Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet, der ligeledes løbende overvåger, at vi overholder reglerne.

Flex Funding ønsker naturligvis at overholde disse mange regelsæt til enhver tid, hvilket vi også gør. Vores kundevilkår mv. var allerede en del af det omfattende materiale, som var inkluderet i vores tilladelsesansøgning til Finanstilsynet.

Vi har løbende både interne juridiske medarbejdere samt interne og eksterne advokater, som i detaljer gennemgår samtlige vores procedurer, vilkår, informationer og øvrigt materiale. Vi foretager opdateringer og præciseringer, så snart det er påkrævet.

Vores vilkår, betingelser og politikker består af følgende, som kunderne skal acceptere ved oprettelse af kundeforholdet:

 • Generelle forretningsbetingelser
 • Vilkår for adgang og brug af markedsplads
 • Vilkår og betingelser for formidling og administration
 • Almindelige betingelser for udlån
 • Persondatapolitik
 • Cookie politik

Udover at efterleve den til enhver tid gældende lovgivning på området ønsker vi også at sikre en endnu højere grad af transparens og information til vores långivere. Dette indebærer bl.a. følgende yderligere initiativer fra vores side:

 • Orientering om indskydergarantiordningens (Garantiformuens) dækning af vores kunders indestående midler på konti i Flex Funding
 • Frivillig adgang til egnethedstest (MiFID investorbeskyttelse), som afdækker den enkelte kundes erfaring og risikoprofil og angiver forslag til porteføljesammensætning i låneandele mv.

 • Vores kreditpolitik følger internationale standarder mht. kreditvurderinger mv. (se nærmere nedenfor)
 • Orientering om, at vi frivilligt følger ”Code of Conduct” fra The UK Crowdfunding Association på de områder, som ikke gribes af den danske lovgivning (se nærmere nedenfor)
 • Orientering om skatteregler, herunder fradrag for tab på långivning
 • Klagevejledning, hvorved vores kunder vejledes om adgangen til at klage til:
  • Flex Funding
  • Finanstilsynet
  • Forbrugerombudsmanden
  • Datatilsynet

Flex Fundings orientering om kreditrisici og risikoen for tab
I Flex Fundings kreditpolitik indgår, at den skal følge internationale standarder og sikre mod unødig risiko, herunder hvad angår kreditvurderinger og sikkerheder for udlån.

Flex Funding offentliggør løbende statistik på vores hjemmeside over estimerede og historiske afkast, restancer på lån og konstaterede kredittab. Det historiske afkast er beregnet på baggrund af, at en låntager har investeret 100 kr. i samtlige gennemførte lån på Flex Fundings markedsplads. Nettoafkastet er efter omkostninger og kredittab. Vi anbefaler vores kunder, at de diversificerer deres portefølje for at reducere risikoen for tab jf. nedenfor. Det gør de ved at investerer i låneandele i minimum 30 virksomheder. Hermed vil de fortsat kunne sikre sig et positivt afkast, selvom de måtte få tab på deres investeringer i lån i flere virksomheder grundet konkurs.

Eksempler fra vores skriftlige vilkår og betingelser, risikoanmærkninger m.v. over for vores kunder

”Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning.”

”Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret

Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende. Når du investerer gennem Flex Funding låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af, at en virksomhed tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution. Hvis du fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven. ”

”Direkte lån til virksomheder kan, ligesom investering i obligationer, aktier og andre værdipapirer, medføre gevinst og tab. Derfor anbefaler vi, at du spreder din investering i lån til flere virksomheder. Og husk, at et historisk afkast ikke nødvendigvis er vejledende for fremtidige afkast. Du kan se vores historiske afkast og kredithistorik her.”

”Direkte lån til virksomheder ligestilles med eksempelvis investering i værdipapirer og er dermed ikke sikret af Garantiformuen (Indskydergarantifonden). Når du investerer gennem Flex Funding låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab.”

”Placering af penge gennem Flex Funding indebærer direkte långivning til små og mellemstore virksomheder, så resultatet af din långivning kan gå både op og ned.”

Risk & Compliance
Vi har internt i vores organisation risk- og compliance officers, som dagligt håndterer (monitorering og opdatering) bl.a. følgende risikoområder:

 • Risiko for misligholdelse
 • Risiko for platformen
 • Risiko for svindel
 • Information om asymmetri og information
 • Information om låntager
 • Risiko for långivers uerfarenhed
 • Likviditetsrisiko
 • Risiko for cyberangreb

Du kan finde mere information på www.flexfunding.com eller ved henvendelse til Flex Funding.

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.