Vilkår for adgang og brug af markedsplads

VILKÅR FOR ADGANG OG BRUG AF FLEX FUNDINGS MARKEDSPLADS FOR LÅN

1. maj 2019


Disse Vilkår regulerer

 • Hvordan Flex Funding fungerer
 • Hvordan du bliver kunde i Flex Funding
 • Hvordan du kan anvende Flex Fundings markedsplads for lån (online låneauktion).

Disse Vilkår er tillige grundlag for indgåelse af Låneaftale mellem Långiver og Låntager.

Hvis du beslutter dig for at blive kunde hos Flex Funding som Långiver, er du forpligtet til at overholde disse Vilkår og øvrige vilkår, som knytter sig til lån, herunder Flex Fundings persondatapolitik. Ved at anvende Flex Fundings systemer og tjenester via platformen, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, skal du straks ophøre med at anvende platformen.

Hvis du handler på vegne af en anden juridisk enhed (eksempelvis en virksomhed, fond eller offentlig institution), accepterer denne juridiske enhed ligeledes disse Vilkår.

Læs venligst disse Vilkår omhyggeligt og udskriv/gem gerne en kopi.

Vilkårene vil sammen med øvrige vilkår for dit kundeforhold kunne læses og printes fra https://flexfunding.com/vilkar-og-betingelser

Flex Fundings rolle og ansvar

Det er Flex Fundings rolle at matche Låntagere og Långivere på markedspladsen, at håndtere betalinger, forestå opkrævning af låneydelser og at viderefordele midlerne m.v. Flex Funding er således udelukkende formidler og administrator og er ikke part i Låneaftaler.

Flex Funding kreditvurderer låneansøgninger og stiller opdaterede data om Låntagere til Långivernes rådighed. Flex Funding foretager en risikoklassifikation af hver enkelt låntager, som er baseret på interne kreditmodeller og vurderinger fra eksterne kreditbureauer. I forbindelse med lån, der helt eller delvist sikres ved pant eller kaution, foretages tillige undersøgelser vedrørende dette.

Flex Fundings vigtigste rolle er at udføre formidlingsopgaver på vegne af Låntagere og Långivere med henblik på

 • at matche potentielle Låntagere og Långivere
 • at tilbyde en strømlinet ensartet proces til at indgå standardiserede Låneaftaler
 • at forestå betalinger mellem Långiver og Låntager, låneudbetaling og afvikling af ydelser
 • at formidle inddrivelse ved Låntagers misligholdelse.

Flex Funding giver hver Låntager en risikoklassifikation, når en låneansøgning er behandlet. Den valgte risikoklasse er baseret på et mix af traditionel bank kreditvurdering, algoritmer samt eksterne kreditvurderinger. Flex Funding redigerer ikke i de indsendte oplysninger, der uploades af en Låntager, men kontrollerer, i det omfang det er muligt, de afgivne oplysninger via eksterne registre, eksempelvis Erhvervsstyrelsen i forhold til ledelsen, registrerede regnskabstal, revision o.l. Hvis Flex Funding konstaterer uoverensstemmelser, anmodes låntager om at kommentere og rette de konkrete oplysninger.

Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning.

Flex Funding påtager sig intet ansvar og fralægger sig ethvert ansvar for enhver oplysning, som en låntager stiller til rådighed for potentielle Långivere gennem Flex Fundings platform eller enhver disposition, som Långiver foretager, herunder baseret på Flex Fundings risikoklasser. Flex Funding kan beslutte, men har ikke nogen pligt hertil, på ethvert tidspunkt at opdatere eller ændre Låntagers oplysninger eller risikoklasse. Det gælder også i tidsrummet mellem låneanmodningen er udfærdiget og lånet effektueres samt gennem hele afviklingsperioden.

Flex Funding påtager sig således intet ansvar for, hvis en Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser over for Långiver. Flex Fundings inddrivelsesprocedurer vil dog træde i kraft, såfremt Låntager ikke opfylder sine finansielle forpligtelser, se venligst Vilkår og betingelser for Flex Fundings formidling og administration af lån.

Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v., udgør ingen treparts aftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.

Hvordan bliver du kunde i Flex Funding

For at blive Långiver hos Flex Funding skal du opfylde følgende kriterier:

 1. du skal være en fysisk person eller en juridisk person (eksempelvis en virksomhed, forening, fondeller offentlig institution)
 2. hvis du er en fysisk person, skal du være minimum 18 år gammel
 3. hvis du er en juridisk person, skal du have et dansk CVR-nummer og have et fast forretningssted i Danmark.
 4. hvis du er en offentlig myndighed (stat, region, kommune), skal du være registreret eller dannetmed den relevante myndighed i Danmark
 5. du skal have en bankkonto i en bank i Danmark
 6. Du skal registrere de ønskede oplysninger på hjemmesiden www.flexfunding.com.
 7. Hvis en potentiel Långiver ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan du eventuelt blive Långiver hosFlex Funding ved skriftlig bekræftelse fra Flex Funding.

Som långiver er du ansvarlig for, at al information som du afgiver til Flex Funding i forbindelse med registrering og långivning, er sande og korrekte i alle henseender. Du er forpligtet til at opdatere din profil på platformen, hvis nogle af de oplysninger, du har givet, ændrer sig.

Når du registrerer dig på platformen og ansøger om at udlåne gennem Flex Funding, foretages en identitetskontrol, som du skal godkende og underskrive med Authy som digital signatur. Vi benytter Authy som tofaktorgodkendelse, som er et ekstra sikkerhedslag til funktioner på platformen. Dette er designet til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din konto, selv hvis andre kender dit kodeord.

Hvis du er en juridisk person, foretages identitetskontrol af ejerforhold m.v. ved hjælp af opslag i eksterne registre samt kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.). Flex Funding anvender dens egne interne retningslinjer og politikker, når ansøgninger vurderes, men Flex Funding har fuldstændig frit skøn med hensyn til, om vi vil tillade den juridiske person at være Långiver på Flex Funding platform. Hvis vi ikke kan få tilstrækkelig information fra eksterne referencer, vil vi anmode om kopier af relevant legitimation (sygesikringsbevis, pas, kørekort o.l.).

Flex Funding er til enhver tid berettiget til at suspendere eller indføre begrænsninger med transaktioner på din konto, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at overholde vores lovmæssige forpligtelser. For flere detaljer om, hvordan vi bruger dine oplysninger, se venligst vores persondatapolitik.

Kundekonto i Flex Funding

For at kunne oprette og administrere lån etableres interne kundekonti for alle Långivere i Flex Fundings kundedatabase. Der er ingen gebyrer for at oprette en Flex Funding kundekonto.

For at kunne deltage i auktion på platformen skal du overføre penge til Flex Funding. Det kan du gøre via din netbank eller via en anden betalingsform, som er accepteret af Flex Funding. Beløbet registreres herefter på din interne kundekonto. Det er vigtigt, at du oplyser dit Flex Funding kundekonto-nummer i referencefeltet. Der kan kun overføres beløb fra en konto i et pengeinstitut i Danmark.

Når vi har modtaget og registreret beløb på din Flex Funding kundekonto, kan du deltage på markedspladsen og begynde at investere i lån.

Indbetalte renter og afdrag på allerede etablerede lån registreres ligeledes på din kundekonto.

Du kan frit tilbageføre penge fra din Flex Funding kundekonto til din pengeinstitutkonto. Pengene kan kun overføres til et pengeinstitut i Danmark og kun til en konto, som er registreret hos Flex Funding.

Såfremt du har afgivet bindende bud på auktionen, kan beløb dog ikke overføres, idet dine samlede bud er reserveret, indtil auktion er afsluttet. Hvis dit bud ikke accepteres, frigives beløbet til din konto.

MiFID proces

Långivning via Flex Funding er ikke omfattet af EUs MiFID-direktiv. Flex Funding rådgiver ikke vedrørende investeringer eller finansielle produkter.

Brugernavn og adgangskode

Ved registrering hos os skal du angive en email-adresse som brugernavn og indtaste en adgangskode. Disse skal anvendes til at få adgang til platformen. Dit brugernavn og adgangskode er unikke for din Flex Funding kundekonto og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når du skal foretage transaktioner, herunder långivning, foretage ændringer i din profil o.l. skal du anvende Authy som digital signatur. Vi benytter Authy som tofaktorgodkendelse, som er et ekstra sikkerhedslag til funktioner på platformen. Dette er designet til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din konto, selv hvis andre kender dit kodeord.

Dit brugernavn og kodeord indgår i den proces, hvorved vi identificerer dig, så du skal altid opbevare dem sikkert. Du er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med dit brugernavn, adgangskode og digital signatur. Hvis du godkender en medarbejder, underleverandør, rådgiver e.l. til at bruge din Flex Funding konto, vil du være ansvarlig for deres aktivitet på platformen. Ethvert brud på sikkerheden, tab, tyveri eller uautoriseret brug af et brugernavn, en adgangskode eller sikkerhedsoplysninger skal straks anmeldes til os ved hjælp af kontaktoplysningerne på hjemmesiden.

Tilsidesættelse af disse forskrifter for brug af platformen indebærer, at du er ansvarlig for alle uautoriserede transaktioner på kundekontoen og på platformen.

Du accepterer, at du ikke vil tilpasse eller omgå platformens systemer eller at forsøge at få adgang til vores platform og systemer på andre måder end ved hjælp af de legitimationsoplysninger, som du har fået tildelt og ved at følge vores instruktioner.

Information via platformen

Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængeligt via Flex Fundings platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information.

Långivningsprocessen

Der er følgende måder at foretage långivning på Flex Fundings markedsplads:

 1. Anvende vores søgefunktion til at identificere alle de virksomheder, som søger om lån og byde påde låneansøgninger på markedspladsen (onlineauktionen), som du kan være interesseret i
 2. Ved at vælge kriterierne for, hvilke typer og profiler af virksomheder, som du ønsker at låne til ogderefter byde på de låneansøgninger på markedspladsen, som du kan være interesseret i
 3. Ved at vælge at købe dele af et lån (vi kalder disse ”låneandele”) på den sekundære markedsplads allerede udlånt fra en eksisterende långiver, ved hjælp af søgeværktøjet.

Du kan også bruge en blanding af de ovennævnte metoder til at udlåne. Der er mere information på hjemmesiden, der forklarer, hvordan du udlåner dine penge, og om udbudsprocessen på https://flexfunding.com.

Udbudsprocessen

Alle ansøgninger fra virksomheder om at låne via Flex Fundings platform er nøje gennemgået af vores kreditmedarbejdere. Låntagere klassificeres på grundlag af en kreditvurdering efter samme principper som i pengeinstitutter. Derudover anvendes en avanceret vurdering baseret på algoritmer, og der benyttes eksterne kreditbureauer.

For de virksomheder, som godkendes af Flex Funding i denne proces, fremlægges en låneansøgning, som alle Långivere på platformen har adgang til på www.flexfunding.com.

Der udbydes følgende typer af udlån:

 • ”Hele lån” med en på forhånd fastsat rente, hvor der kun kan være én Långiver (min DKK 200.000)
 • Lån med en på forhånd fastsat rente til flere Långivere

Fastsættelse af renten på lån

Rentesatsen bliver fastsat af Flex Funding efter godkendelse af låneanmodningen, og auktionen afvikles til den angivne faste rente.

Der bydes efter ”først til mølle” princippet. Långivere der byder først får højeste prioritet.

Du skal godkende dit bud med Authy som digital signatur..

Under forudsætning af, at du har tilstrækkelige midler på din Flex Funding kundekonto, er dit valg et bindende ”tilbud” til at långive til virksomheden med det angivne beløb. Tilbuddet (buddet) bortfalder først, når auktionen er lukket, og buddet ikke er valgt. Herefter er beløbet igen til Långivers fri disposition.

Du vil kunne se dit tilbud i menuen (”Markedsplads – Mine bud”) og på auktionen under den konkrete låneanmodning. Minimumsbuddet per låneanmodning er DKK 200, som kan øges i trin på DKK 200 til et maksimum bud per lån svarende til 20 % af virksomhedens samlede låneanmodning. Dette gælder dog ikke ”hele lån”.

Bud på auktionen er bindende

Alle dine bud på auktionen er bindende og kan ikke trækkes tilbage eller bortfalde, medmindre:

 • Auktionsperioden vedrørende låneanmodning udløber, og lånet er ikke fuldt finansieret
 • Flex Funding trækker en låneanmodning eller et autobud tilbage fra auktionen.
Effektuering af låneanmodning

Når Låneaftale og sikkerhedsdokumenter er underskrevet, og sikkerheder gyldigt etableret, udbetales lånet til Låntager ved udbetaling via Långivernes kundekonto. Renten på lån beregnes fra udbetalingstidspunktet.

Ved forsinkelse med udbetaling af lån eller såfremt der opstår uforudsete hændelser, som påvirker effektuering af lånet, herunder vedrørende etablering af sikkerheder, er Långivers bud fortsat gældende, dog max. 20 bankdage fra tidspunktet fra auktionens afslutning.

Flex Funding kan ændre vilkår for afholdelse af auktion

Flex Funding forbeholder sig til enhver tid retten til at fjerne låneanmodninger på auktionen eller forlænge en auktion uanset årsag. Auktionsperioden på det enkelte lån vil til en hver tid fremgå af markedspladsen.

Flex Funding forbeholder sig ret til at vedtage begrænsninger eller betingelser vedrørende Långiveres adgang og brug af platformen, herunder vedrørende beløbsgrænser.

Flex Funding forbeholder sig ret til ikke at gennemføre transaktioner på dine vegne, hvis vi har mistanke om, at personen der er logget ind på din Flex Funding konto ikke er dig, eller vi har mistanke om ulovlig eller svigagtig aktivitet eller uautoriseret brug.

Salg af låneandele

Flex Fundings platform giver mulighed for at købe/sælge låneandele. I praksis er der tale om at en låneandel indfries og der oprettes en ny låneandel med en ny långiver.

Ønsker du at få adgang til de penge, du har udlånt, før de er blevet tilbagebetalt, kan du sælge dine låneandele til andre långivere på Flex Fundings sekundære marked.

Bemærk, at du ikke kan sælge låneandele:

 1. hvor der kun er én ydelse tilbage
 2. hvor det er i restance (der mangler at blive betalt én ydelse)
 3. hvor lånet er misligholdt (lånet er i restance med flere på hinanden følgende ydelser)

Du kan tillægge en præmie eller et fradrag på op til 3 % af låneandelens restgæld, hvis du beslutter at sælge.

Salgsprisen for låneandele vil være den udestående restgæld med tillæg eller fradrag af op til 3 % samt påløbne renter fra seneste primo måned. De påløbne renter vil automatisk blive opdateret ved slutningen af hver dag.

Hvis du beslutter dig for at sælge en låneandel, vil vi opkræve kurtage af det samlede salgsprovenu for låneandelen. Kurtagen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

Tilbyder en ny långiver at indfri din låneandel til den pris, du har angivet på markedspladsen, er du forpligtet til at sælge din låneandel til denne pris. Der er dermed ikke mulighed for, at afholde auktion over låneandele da prisen er fast.

Hvis du sælger låneandele, vil provenuet fra salget blive overført til din Flex Funding kundekonto fra køberens Flex Funding kundekonto efter fradrag af Flex Fundings kurtage.

Priser for serviceydelser opkræves i henhold til Flex Fundings prisliste.

Disse vilkår er gældende fra den 1. maj 2019.

Disse Vilkår kan ændres med en måneds varsel. Långiver modtager underretning via platformen om ændrede vilkår.

Menu

Flex Funding anvender cookies på denne hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner og analysere trafikken samt til målretning af markedsføring. Informationen deles med tredjepart. Ved at klikke OK giver du samtykke til anvendelse af cookies. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at blokere brugen af cookies i din browser. Læs mere om cookies

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.