KundereferencerLånemarkedReferencer

Statsautoriseret revisor: Danmark har brug for alternative erhvervslån

Statsautoriseret revisor Thomas Kragh ser muligheder i det alternative finansieringsmarked, som har fået et solidt skub fremad med digitaliseringen. Et alternativt erhvervslån gav hans egen virksomhed ro til arbejdet.

”Vi ser en stigende interesse fra både nye og etablerede virksomheder for at gå på det alternative lånemarked. Det omfatter blandt andet crowdfunding-lånemarkedet, hvor de søger midler til opstart af en virksomhed eller til gennemførelse af nye projekter, som de gerne vil sætte i gang.”

Det fortæller Thomas Kragh, som er direktør og statsautoriseret revisor. Han rådgiver små og mellemstore virksomheder over hele landet. Virksomheden W. Kragh A/S er i dag drevet af 2. generation og har eksisteret i mere end 50 år.

I løbet af den tid har lånemulighederne i Danmark gennemgået en radikal udvikling og har især fået fart med den globale digitalisering. Teknologien – sammen med ny lovgivning – betyder også, at vi i 2018 går en tid i møde, hvor fintech-virksomheder kommer til at rykke ved finansmarkedet.

”Det er vigtigt for det danske samfund at have et velfungerende lånemarked. For det betyder, at der bliver skabt nye virksomheder og udvidelser af de allerede etablerede, og dermed nye arbejdspladser. Disse muligheder bliver ikke skabt, hvis virksomhederne og opstartsvirksomhederne ikke får mulighed for at komme i gang på grund af manglende finansiering.”

I Danmark er der stadig et vis forbehold ved at søge væk fra traditionel finansiering.

”De barrierer, vi ser, at vores kunder har, når de skal vurdere alternative lånekilder, beror tit og ofte på det manglende kendskab til produktet og til markedet. Vi har selv et lån hos Flex Funding, og når jeg fortæller mine kunder, at vi har et lån hos dem, og om hvordan det fungerer, så bliver de her barrierer brudt ned,” forklarer Thomas Kragh.

Hos Flex Funding kan kreditværdige, danske virksomheder få finansieret erhvervslån igennem en digital udlånsplatform på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale med fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid.

Platformen fungerer på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån. Dette kaldes ”crowdlending” og sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager en klar forudsætning for at forstå den enkelte lånesag.

Sverige og England har været i gang længe
Den tilbageholdenhed, der er hos de danske virksomheder, kan skyldes, at vi indtil nu har haft en anden investeringskultur end eksempelvis vores nordiske naboer. Indtil januar 2018 har lovgivningen i finansverdenen skabt et monopol på markedet, som ikke har eksisteret i samme grad i udlandet.

”Det danske marked for alternativ finansiering er ikke så modent et marked, som vi ser i eksempelvis England og Sverige. Dér har alternativ finansiering eksisteret i rigtigt mange år – også før det blev digitaliseret.”

I England er de kendte for deres Business Angels, altså private investeringer i virksomheder. I Sverige er de flere år fremme, mulighederne er større og der er flere virksomheder, der bruger alternative finansprodukter.

Brug for ro til at arbejde
For nogen kan alternative lånemuligheder være den mest attraktive løsning. For andre er alternativerne et af flere interessante tilbud på markedet.

Da W. Kragh A/S tog et erhvervslån gennem den alternative låneplatform Flex Funding, var det ud fra ønsket om at gøre sig uafhængig af bankerne og få ro til at passe sin revisorgerning. Virksomheden oplevede, at der blev stillet øgede krav til rapportering hos bankerne, samt løbende opfølgning på engagementet.

”Vi var inde at kigge på hvilke spillere, der var etableret på markedet. Flex Funding viste sig at være veletablerede. De havde en stor investorgruppe og en høj succesrate med at gennemføre de projekter, der bliver præsenteret på deres platform.”

Fremtiden på lånemarkedet
Selv om Thomas Kragh ikke dømmer bankerne helt ude foreløbig, så er han ikke i tvivl om, at fremtidens lånemarked er præget af større konkurrence, som bankerne i længden ikke kan ignorere.

”Den rolle, som bankerne kommer til at spille i fremtiden, er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed. De har selv meget voldsomme overvejelser omkring det. Vi ser de bliver udfordret på rigtigt mange fronter i øjeblikket fra tech-virksomheder. Jeg tror de skal genopfinde sig selv i en helt anden rolle, hvor de prøver at tilpasse deres produkter bedre efter kundernes behov.”

Eksperterne har spredte meninger om, hvor hurtigt alternativer som crowdlending vil influere det danske lånemarked. Thomas Kragh ser sin egen opgave som rådgiver for små og mellemstore virksomheder som en medvirkende faktor på den voksende lånetendens. Og han er ikke i tvivl om, hvad en god rådgivning nu og i fremtiden skal bestå af.

”Jeg tror, at vi i revisionsbranchen skal tage alternative lånemuligheder til os som et produkt, simpelthen. Så vi tilpasser vores rådgivning til kunderne efter det formål, de nu har.”

Vil du vide mere om erhvervslån hos Flex Funding?

Flex Funding har formidlet erhvervslån til mere end 100 virksomheder, foreninger og selvejende institutioner til mange forskellige formål. Kunne et effektivt formidlet lån på konkurrencedygtige vilkår være interessant, så ring 7060 5200 eller klik nedenfor og læs mere om at låne hos Flex Funding.

No results found.

Menu

Ejer af Danfilter ApS Henrik Friis er glad for sin bank. Men han er også glad for de alternativer, der kan udfordre bankerne, når de bliver overforsigtige.

”Første gang, jeg optog et lån gennem Flex Funding, var det i virkeligheden helt bevidst for at give bankerne et vink med en vognstang om, at de ikke er alene om at kunne dække et behov,” fortæller Henrik Friis, som er ejer af virksomheden Danfilter ApS. Han fortsætter: ”Det første lån var et opråb, og jeg brugte pengene til at indfri et andet lån og tilføre likviditet til min virksomhed.”

Danfilter ApS specialiserer sig i luftfiltrering. De udvikler og producerer selv deres produkter i samarbejde med anlægsproducenter. De professionelle kvalitetsfiltre sælges til erhvervs- og privatkunder gennem deres webshops. Virksomheden har over 40 års erfaring i branchen, og i snart 11 år har Henrik Friis stået i spidsen og sat virksomhedens kurs.
Af to omgange har Danfilter ApS fundet finansiering gennem udlånsplatformen Flex Funding, der er et alternativ til de klassiske banklån. Her kan kreditværdige danske virksomheder få finansieret erhvervslån på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale og med en fast rente og afdrag igennem hele lånets løbetid.
Platformen fungerer således, at et række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en grundig og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager de bedste forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

To forskellige ideer om risiko
Anden gang, Danfilter ApS søgte finansiering, var det for at opkøbe en konkurrent. Ideen var opstået lidt impulsivt gennem nogle forhandlinger med den konkurrerende virksomhed. ”Jeg gik ind med et frækt tilbud om at købe deres webshop og havde egentligt ikke rigtigt midlerne til at finansiere det. Likviditeten var ikke i virksomheden, men jeg tænkte, det får jeg nok styr på. Men da jeg gik til banken med det, sagde de nej.” Banken vurderede, at risikoen var alt for stor. En vurdering, som Henrik Friis på ingen måde var enig i. ”Banken mente, at det opkøb var det mest risikable, jeg overhovedet kunne bevæge mig ud i. Og det var jeg overhovedet ikke, noget der bare lignede, enig med dem i. Så jeg fik hurtigt oprettet en sag hos Flex Funding, fik lukket lånet, købt konkurrenten – og på et halvt år var pengene tjent ind igen.”

Med lånet på plads uden unødigt besvær og ventetid stod Henrik Friis med penge på kontoen og en klar ide om, at opkøbet var en fornuftig satsning. Et lån fra Flex Funding baseres udover en udførlig kreditvurdering på långivernes bedømmelse af virksomhederne og deres projekt, hvilket giver en forsikring om at långiverne også tror på, at deres penge er godt placeret i virksomhedens projekt. Nu var det bare at komme i gang.

Udlånsportal som supplement til låneporteføljen
Selv om Henrik Friis ikke har slået helt op med banken og stadig benytter sig af de muligheder, de traditionelle lånekilder kan tilbyde, så ser han også en stor fordel i at have flere valgmuligheder. ”Flex Funding er en platform, der gør, at jeg ikke er så afhængig af, at en bank siger ja. Banken kan låse folk i nogle situationer. For mit eget vedkommende, så fik jeg ikke bare webshoppen vanvittigt billigt, men timingen var også fuldstændig unik. Så på den måde er det jo fantastisk, at man kan åbne op for nogle nye kanaler, som kan give nogle fornuftige finansieringer.” Henrik Friis bekræfter, at lånene i Flex Funding har været med til at udvikle forretningen, men for ham er det naturligt altid at gå gennem banken først. ”Kan banken byde ind på konkurrencevenlige vilkår, så får de lov at tage den. Det kan de bare ikke altid, og det har de brug for at blive udfordret på – og jeg har brug for at udfordre dem på det. Her er Flex Funding et super vigtigt værktøj. Jeg har besluttet, at jeg aldrig mere vil samle alting ét sted.”

Grøn Industri startede ud med en bruttoavance på 189.000 i 2012. Fem år senere lå den på 13 mio. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. Den hurtige vækst skyldes en helt særlig aftale, som virksomhedens to stiftere indgik med udlånsplatformen Flex Funding.

Simon Borbiconi er medejer af virksomheden Grøn Industri sammen med sin partner Andrew Peck. Grøn Industri laver store energirenoveringer indenfor belysning, varmepumper og solceller. Virksomhedens produkter udspringer af de konkrete behov, som energitunge virksomheder i disse år står overfor: nemlig at spare penge, vise en grøn profil og desuden tilpasse sig statens grønne lovkrav. Ofte er denne type renoveringer omkostningsfulde. Derfor kan det være svært at få kunderne med ombord, før de kan visualisere de reelle besparelser i den anden ende af renoveringen. Men Grøn Industris kundetilbud er baseret på en helt særlig forretningsmodel, der finansierer renovationen uden, at virksomheden skal have penge op af lommen. Modellen fungerer på den måde, at energirenoveringen giver kunden en fast månedlig besparelse på energiregningen. De penge dækker det månedlige ydelse på renovationen. Når ydelsen ikke løber længere, går besparelsen direkte ind på virksomhedens bundlinje. På den måde bliver energi-renoveringsprojektet en investering, der økonomisk finansierer sig selv.

For at kunne realisere den særlige model havde Grøn Industri brug for en finansiel partner, der smidigt og effektivt kunne tilbyde erhvervslån til Grøn Industri, som de kunne realisere deres kunders energirenoveringer med. Derfor indgik Grøn Industri i 2015 til 2017 et partnerskab med udlånsplatformen Flex Funding, som er specialister i at sikre finansiering til sunde, danske virksomheder ved at tilbyde fornuftige erhvervslån med en fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid. Netop denne sikkerhed i et fast månedligt afdrag betød, at besparelse og afdrag altid ville gå hånd i hånd. Hvert kundeprojekt og købsaftale gjorde, at Grøn Industri kunne mellemfinansiere renoveringsomkostningerne med sikkerhed i kontrakterne, og dermed blev Grøn Industri i stand til at tilbyde deres kunder en omkostningsneutral løsning. Vores platform hos Flex Funding fungerer konkret på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån, også kaldet ”crowdlending”. Det sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, med hvilken vi giver både långiver og låntager forudsætninger for at forstå den enkelte lånesag.

Lånmodellen gav Grøn Industri vokseværk

Modellen gav Grøn Industri raketfart på væksten, og den kraftige fremgang skyldtes i høj grad samarbejdet med Flex Funding. I 2017 voksede Grøn Industri ’ud af skoen’, som Simon Borbiconi udtrykker det. Det betød, at Grøn Industri nu måtte ud og søge yderligere kapital udover de ressourcer, crowlendingmodellen havde mulighed for at rejse på daværende tidspunkt. Der er dog ingen tvivl for de to ejere om, at hele dette forretningseventyr ikke havde været muligt, hvis ikke Flex Funding havde set potentialet i denne forretningsmodel. I 2018 blev Grøn Industri udnævnt til Børsen Gazelle. ”Vores virksomhed i dag har vækstet meget voldsomt, og det kunne slet ikke være sket, hvis ikke vi havde fået de her lån hos Flex Funding. De har været med til at kickstarte denne unikke mulighed i at gå ud og energirenovere for virksomheder på en omkostningsneutral basis. Det er helt sikkert kommet for at blive,” fortæller Simon Borbiconi.

I dag er det især almene boligselskaber, som fylder på Grøn Industris kundeliste. Herudover kommer kunder som plejesektoren, skoler, tung industri og landbrug. Fremadrettet er der ét mål for Grøn Industri: skalér forretningen. Så man endnu mere effektivt kan dække det store behov, der er for at skabe reelle energibesparelser, der batter for klimaet i Danmark.