KundereferencerLånemarkedReferencer

Statsautoriseret revisor: Danmark har brug for alternative erhvervslån

Statsautoriseret revisor Thomas Kragh ser muligheder i det alternative finansieringsmarked, som har fået et solidt skub fremad med digitaliseringen. Et alternativt erhvervslån gav hans egen virksomhed ro til arbejdet.

”Vi ser en stigende interesse fra både nye og etablerede virksomheder for at gå på det alternative lånemarked. Det omfatter blandt andet crowdfunding-lånemarkedet, hvor de søger midler til opstart af en virksomhed eller til gennemførelse af nye projekter, som de gerne vil sætte i gang.”

Det fortæller Thomas Kragh, som er direktør og statsautoriseret revisor. Han rådgiver små og mellemstore virksomheder over hele landet. Virksomheden W. Kragh A/S er i dag drevet af 2. generation og har eksisteret i mere end 50 år.

I løbet af den tid har lånemulighederne i Danmark gennemgået en radikal udvikling og har især fået fart med den globale digitalisering. Teknologien – sammen med ny lovgivning – betyder også, at vi i 2018 går en tid i møde, hvor fintech-virksomheder kommer til at rykke ved finansmarkedet.

”Det er vigtigt for det danske samfund at have et velfungerende lånemarked. For det betyder, at der bliver skabt nye virksomheder og udvidelser af de allerede etablerede, og dermed nye arbejdspladser. Disse muligheder bliver ikke skabt, hvis virksomhederne og opstartsvirksomhederne ikke får mulighed for at komme i gang på grund af manglende finansiering.”

I Danmark er der stadig et vis forbehold ved at søge væk fra traditionel finansiering.

”De barrierer, vi ser, at vores kunder har, når de skal vurdere alternative lånekilder, beror tit og ofte på det manglende kendskab til produktet og til markedet. Vi har selv et lån hos Flex Funding, og når jeg fortæller mine kunder, at vi har et lån hos dem, og om hvordan det fungerer, så bliver de her barrierer brudt ned,” forklarer Thomas Kragh.

Hos Flex Funding kan kreditværdige, danske virksomheder få finansieret erhvervslån igennem en digital udlånsplatform på enkle og gennemskuelige vilkår. Det betyder blandt andet en klar aftale med fast rente og låneydelse gennem hele lånets løbetid.

Platformen fungerer på den måde, at en række mindre udlån fra privatpersoner tilsammen finansierer et større lån. Dette kaldes ”crowdlending” og sker på baggrund af en effektiv og individuel kreditvurdering, der giver både långiver og låntager en klar forudsætning for at forstå den enkelte lånesag.

Sverige og England har været i gang længe
Den tilbageholdenhed, der er hos de danske virksomheder, kan skyldes, at vi indtil nu har haft en anden investeringskultur end eksempelvis vores nordiske naboer. Indtil januar 2018 har lovgivningen i finansverdenen skabt et monopol på markedet, som ikke har eksisteret i samme grad i udlandet.

”Det danske marked for alternativ finansiering er ikke så modent et marked, som vi ser i eksempelvis England og Sverige. Dér har alternativ finansiering eksisteret i rigtigt mange år – også før det blev digitaliseret.”

I England er de kendte for deres Business Angels, altså private investeringer i virksomheder. I Sverige er de flere år fremme, mulighederne er større og der er flere virksomheder, der bruger alternative finansprodukter.

Brug for ro til at arbejde
For nogen kan alternative lånemuligheder være den mest attraktive løsning. For andre er alternativerne et af flere interessante tilbud på markedet.

Da W. Kragh A/S tog et erhvervslån gennem den alternative låneplatform Flex Funding, var det ud fra ønsket om at gøre sig uafhængig af bankerne og få ro til at passe sin revisorgerning. Virksomheden oplevede, at der blev stillet øgede krav til rapportering hos bankerne, samt løbende opfølgning på engagementet.

”Vi var inde at kigge på hvilke spillere, der var etableret på markedet. Flex Funding viste sig at være veletablerede. De havde en stor investorgruppe og en høj succesrate med at gennemføre de projekter, der bliver præsenteret på deres platform.”

Fremtiden på lånemarkedet
Selv om Thomas Kragh ikke dømmer bankerne helt ude foreløbig, så er han ikke i tvivl om, at fremtidens lånemarked er præget af større konkurrence, som bankerne i længden ikke kan ignorere.

”Den rolle, som bankerne kommer til at spille i fremtiden, er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed. De har selv meget voldsomme overvejelser omkring det. Vi ser de bliver udfordret på rigtigt mange fronter i øjeblikket fra tech-virksomheder. Jeg tror de skal genopfinde sig selv i en helt anden rolle, hvor de prøver at tilpasse deres produkter bedre efter kundernes behov.”

Eksperterne har spredte meninger om, hvor hurtigt alternativer som crowdlending vil influere det danske lånemarked. Thomas Kragh ser sin egen opgave som rådgiver for små og mellemstore virksomheder som en medvirkende faktor på den voksende lånetendens. Og han er ikke i tvivl om, hvad en god rådgivning nu og i fremtiden skal bestå af.

”Jeg tror, at vi i revisionsbranchen skal tage alternative lånemuligheder til os som et produkt, simpelthen. Så vi tilpasser vores rådgivning til kunderne efter det formål, de nu har.”

Vil du vide mere om erhvervslån hos Flex Funding?

Flex Funding har formidlet erhvervslån til mere end 100 virksomheder, foreninger og selvejende institutioner til mange forskellige formål. Kunne et effektivt formidlet lån på konkurrencedygtige vilkår være interessant, så ring 7060 5200 eller klik nedenfor og læs mere om at låne hos Flex Funding.

No results found.

Menu